การจัดอันดับ (Ranking)

ฮีโร่
ผู้เล่น
การจัดอันดับ
ช่วงเวลา
โหมด
ไป


จำนวนเกม

ของฮีโร่ (Heroes' Matches)
แสดงการจัดอันดับ "จำนวนเกม" รวมกันของฮีโร่
อันดับ ฮีโร่ จำนวนเกม อัตราการชนะ (Win Rate)

1

Spiritbreaker
1,386,819
50.82%
50.82%
2
Dwarven Sniper 1,312,040
47.99%
3
Murloc Nightcraw 1,108,407
57.70%
4
Axe 1,059,230
51.41%
5
Skeleton King 944,154
49.82%
6
Stone Giant 916,630
51.84%
7
Earthshaker 851,285
54.79%
8
Phantom Assassin 700,832
42.42%
9
Sacred Warrior 698,643
45.72%
10
Shadow Fiend 667,458
60.35%