การจัดอันดับ (Ranking)

ฮีโร่
ผู้เล่น
การจัดอันดับ
ช่วงเวลา
โหมด
ไป


จำนวนเกม

ของฮีโร่ (Heroes' Matches)
แสดงการจัดอันดับ "จำนวนเกม" รวมกันของฮีโร่
อันดับ ฮีโร่ จำนวนเกม อัตราการชนะ (Win Rate)

1

Spiritbreaker
1,407,150
50.78%
50.78%
2
Dwarven Sniper 1,333,639
48.01%
3
Murloc Nightcraw 1,121,563
57.72%
4
Axe 1,073,169
51.38%
5
Skeleton King 956,760
49.79%
6
Stone Giant 926,991
51.85%
7
Earthshaker 862,182
54.76%
8
Phantom Assassin 709,392
42.43%
9
Sacred Warrior 708,570
45.78%
10
Shadow Fiend 671,642
60.36%