การจัดอันดับ (Ranking)

ฮีโร่
ผู้เล่น
การจัดอันดับ
ช่วงเวลา
โหมด
ไป


จำนวนเกม

ของผู้เล่น (Players' Matches)
แสดงการจัดอันดับ "จำนวนเกม" รวมกันของผู้เล่น
อันดับ ผู้เล่น จำนวนเกม อัตราการชนะ (Win Rate)

1

7r-y
8,585
76.77%
76.77%
2
viper_hod_ 8,464
57.90%
3
[g]olf-tec 8,153
59.84%
4
zisny 8,109
66.25%
5
NSP 7,964
72.30%
6
asahi_pb 7,703
80.27%
7
[la]_richmantoy 7,686
73.07%
8
_________-_- 7,679
59.27%
9
kutseesai 7,304
83.24%
10
ntr 7,221
85.35%