การจัดอันดับ (Ranking)

ฮีโร่
ผู้เล่น
การจัดอันดับ
ช่วงเวลา
โหมด
ไป


จำนวนเกม

ของผู้เล่น (Players' Matches)
แสดงการจัดอันดับ "จำนวนเกม" รวมกันของผู้เล่น
อันดับ ผู้เล่น จำนวนเกม อัตราการชนะ (Win Rate)

1

viper_hod_
8,914
58.00%
58.00%
2
[g]olf-tec 8,607
59.72%
3
7r-y 8,606
76.74%
4
zisny 8,109
66.25%
5
asahi_pb 8,051
79.87%
6
NSP 7,965
72.29%
7
kutseesai 7,695
83.43%
8
[la]_richmantoy 7,686
73.07%
9
_________-_- 7,679
59.27%
10
anan-palasitkul 7,483
55.04%