การจัดอันดับ (Ranking)

ฮีโร่
ผู้เล่น
การจัดอันดับ
ช่วงเวลา
โหมด
ไป


จำนวนเกม

ของผู้เล่น (Players' Matches)
แสดงการจัดอันดับ "จำนวนเกม" รวมกันของผู้เล่น
อันดับ ผู้เล่น จำนวนเกม อัตราการชนะ (Win Rate)

1

viper_hod_
8,695
57.91%
57.91%
2
7r-y 8,605
76.73%
3
[g]olf-tec 8,366
59.90%
4
zisny 8,109
66.25%
5
NSP 7,965
72.29%
6
asahi_pb 7,865
80.10%
7
[la]_richmantoy 7,686
73.07%
8
_________-_- 7,679
59.27%
9
kutseesai 7,472
83.34%
10
ntr 7,260
85.34%