PDA

View Full Version : ปี 2010 มี Tournament ของ Warcraft III บ้างมั้ยครับ?Liqs
18-10-2010, 09:41 AM
ปี 2010 มี Tournament ของ Warcraft III บ้างมั้ยครับ?

KingGXPert
02-11-2010, 07:45 PM
มีแต่ที่ต่างประเทศน่ะครับ ช่วงนี้ไทยไม่มีเลย มี dota, sc2 กันหมด