PDA

View Full Version : หาคนทำทีมด้านในDecisions-
18-02-2014, 05:06 PM
ไม่ต้องการอะไรมาก พร้อมไปด้วยกัน เวลาซ้อมก็วันละ 2-3 ชม

17.00 - 20.00 ของทุก วัน สนใจทิ้ง strem ไว้นะ

แล้วค่อยคุยกัน

[KN]-98-
23-02-2014, 09:33 PM
คือยังไง.....

[KN]-98-
23-02-2014, 10:07 PM
ดอทเอ1 หรืออะไร มีสตีมด้วย?