PDA

View Full Version : กฎกติกา WGT 2008 (Update ล่าสุด)KingGXPert
06-08-2008, 07:46 PM
การแข่งขันจะใช้เป็น Patch ล่าสุดของ Warcraft 3 Frozen Throne ล่าสุดในที่นี้เป็น ver. 1.22

1.ระบบปฏิบัติการที่ใช้เป็น Windows Vista SP1 Update ล่าสุด (ใช้ในรอบชิงชนะเลิศ)

2.ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมีอายุ 15 ปีขึ้นไปโดยผู้ที่เกิดหลัง พ.ศ. 2534 เป็นต้อนไปจะไม่อนุญาตให้เข้าแข่งขัน แต่สามารถแข่งขันได้ต่อเมื่อมีลายเซ็นยินยอมโดยบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง

3.การแข่งขันเป็นแบบ 1 ต่อ 1 โดยพิจารณาจากการโจมตีฝ่ายตรงข้ามได้หมดก่อนหรือถ้าอีกฝ่ายยอมแพ้ ต้องชนะทั้งหมด 2 ใน 3 เกมส์ สำหรับในกรณีทั้ง 2 ฝ่ายยังไม่สามารถเอาชนะได้จะคิดค่า Total Score หลังจากเวลาผ่านไป 90 นาทีโดยให้ทั้งคู่กดออกจากเกมส์แล้วดูคะแนนรวมทั้งหมดเพื่อใช้ในการตัดสิน โดยกรรมการจะทำการบันทึก Replay ไว้ผู้เล่นต้องให้กรรมการเข้าไปทำการบันทึก Replay เทื่อแข่งขันเสร็จหากผู้เล่นไม่ยอมให้บันทึกกรรมการจะตัดสินตามดุลพินิจของกรรมการ

4.อนุญาติให้นำ keyboard, mouse ,joystick , head phone มาเองได้โดยต้องนำมาให้คณะกรรมการตรวจสอบก่อนและกรรมการจะทำการติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวให้ และเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วผู้แข่งขันมีเวลา 5 นาทีในการตั้งค่าปุ่มหรือ config ค่าต่างๆ ตามที่ถนัด

5.สำหรับด่านที่ใช้ในการแข่งขันมี Turtle Rock ,Twisted Meadow, Gnoll Wood, Terenas Stand จะการสุ่มด่านโดยการจับสลาก (อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้)

6.ผู้เล่นสามารถเลือกทีมตามที่ตนเองถนัดได้เต็มที่ และสามารถเลือกแบบ random ได้แต่เมื่อเข้าเกมส์แล้วต้องบอกทางกรรมการว่าได้ทีมอะไร

7.ค่าตัวเลือกของเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ในการแข่งขัน
Lock Teams – Yes
Full shared unit control – No
Random races – No
Random hero – No
Observers - Full Observers
Visibility – Default

8.การเล่นแบบไม่ยุติธรรม
-การใช้โปรแกรมโกงหรือ Cheat code
-ไม่ได้ตั้งค่าตัวเกมส์ตามที่ได้กำหนดเอาไว้ในกติกา
-จงใจเกิดการหลุดจากการเชื่อมต่อ

กรรมการจะทำการตัดสินให้ตกรอบทันทีเมื่อพบเหตุการณ์ดังกล่าวนี้

9.มารยาทในการเล่น
-ไม่พูดคำหยาบ ด่าทอ ให้กับฝ่ายตรงข้าม
-ทำให้ฝ่ายตรงข้ามเสียสมาธิ
-ปิดเครื่องมือสื่อสารทุกครั้งเวลาแข่งขัน เพราะอาจเป็นการรบกวนทั้งตัวเอง และฝ่ายตรงข้ามได้
-สำหรับผู้ที่ถูกกรรมการเตือนแล้ว 2 ครั้งจะตัดสิทธิให้ออกจากการแข่งขันทันที

10.การหลุดจากการเชื่อมต่อ
ในการหลุดจากการเชื่อมต่อแบบไม่ได้ตั้งใจ ถ้าการแข่งขันเพิ่งเริ่มไปได้ไม่เกิน 3-4 นาทีแล้วเกิดการหลุดจากการเชื่อมต่อไม่ว่ากรณีใดๆ โดยที่ไม่ได้ตั้งใจให้ทำการแข่งขันใหม่ทันที
หลังจากเลยเวลา 4 นาทีไปแล้วถ้าทั้ง 2 ฝ่ายตกลงกันที่จะแข่งขันกันใหม่ก็สามารถเริ่มการแข่งขันใหม่ได้ แต่ถ้าทั้ง 2 ฝ่ายตัดสินใจไม่ได้ให้ดูจาก Total Score โดยจะนำคะแนนที่ได้มาเป็นตัวตัดสิน

11.คำตัดสินของกรรมการถือเป็นคำชี้ขาดเมื่อกรรมการได้ทำการตัดสินแล้วผู้แข่งขันไม่สามารถท้วงได้อีก


World Game Master (http://th.worldgamemaster.org/)