สร้างเนรูปเบียน
ปกติวาเด้น มานมาคนเดียวเราก็กลับคนเดียวด้วยการซื้อ วารปเดี่ยวของฮีโร่อะ 150เอง