ตอนนี้ระบบ TCG Network สามารถเล่น Starcraft ผ่าน Lan ได้แล้วนะครับ

โดยเข้าไปที่ Zone -> Lan Games -> Starcraft แล้วเข้าไปที่ Local Area Network [UDP]

ในขั้นต้นทุกคนต้องทำการ set Port Forward (UDP) จาก Router ก่อนนะครับ

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถอ่านได้ที่นี่ครับ
http://www.thaicybergames.com/main/s...ad.php?t=52344