ขั้นตอนการสมัคร User ID TCGNetwork

คลิกเข้าสู่ Link Register : http://network5.thaicybergames.com/

- จากนั้นคลิกไปที่ Register ตามรูป- เมื่อเข้าสู่หน้า Register ให้ทำการ กรอกข้อมูลส่วนที่ต้องการสมัคร ดังต่อไปนี้

1. User Name : กรอกข้อมูล ID User ที่คุณต้องการใช้งาน
2. จากนั้น คลิกไปที่ Check User Name เพื่อทำการ Check ว่า User ดังกล่าวมีผู้ใช้งานแล้วหรือไม่
- ถ้ายังไม่มีผู้ใช้งาน ID ดังกล่าว ระบบจะแจ้งเตือนว่า : User Name is not available
- ถ้ายังมีผู้ใช้งาน ID ดังกล่าว อยู่แล้ว ระบบจะแจ้งเตือนว่า : User Name is available

3. Email : กรอกข้อมูล E-Mail Address ที่คุณใช้งาน
4. Citizen ID : กรอกข้อมูล เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
5. Gender : คลิกเลือก เพศ : Boy (เพศชาย) / Girl (เพศหญิง)
6. Icon : เลือก Icon ที่ต้องการ

- ช่อง Alphabet - : คือ ส่วนจัดเรียงคัดแยก ลำดับตัวอักษรทำให้ค้นหา Icon ที่ต้องการได้ง่ายขึ้น
- ช่อง Icon - : เลือก Icon ส่วนที่คุณต้องการ

7. Password : กำหนด รหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งาน ID User TCGNetwork
8. Confirm Password : กรอกรหัสผ่าน อีกครั้ง เพื่อยืนยันการใช้งาน รหัสผ่าน ID User TCGNetwork

9. ติ๊กเครื่องหมาย ถูกต้อง ที่ Check Box " I accept "

เพื่อตกลงข้อตกลง เงื่อนในการใช้งาน ID User TCGNetwork

คลิกที่นี่เพื่ออ่านกฏ ข้อตกลงในการใช้งาน : Terms of Service

10. คลิกที่ Registerจากนั้นระบบจะ กลับเข้ามาสู่หน้าหลักของ Website Register

ให้ทดลอง Login ที่ส่วน Member Login ดูว่า ID ดังกล่าวมีอยู่ในระบบหรือไม่เมื่อ Login เข้าสู่ระบบแล้ว ชื่อของคุณจะปรากฏอยู่ บริเวณส่วน ซ้ายมือบนของ Website Registerเป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการสมัคร ID TCGNetwork และ สามารถ Login เข้าสู่ระบบ พร้อมใช้งานได้ทันทีครับ