ประกาศเรื่อง Signature

เนื่องจากมีคนจำนวนมาก ใช้รูปขนาดใหญ่ทำได้ อ่าน Forum ได้ยาก และเป็นที่เกะกะ รกหูรกตา
จึงกำหนดให้ ขนาดของรูปภาพ ที่ใช้เป็น Signature ต้องมีขนาดดังนี้

ความกว้าง (แนวนอน) ไม่เกิน 450 pixel
ความสูง (แนวตั้ง) ไม่เกิน 180 pixel

ถ้าเป็นแค่ Text
อนุญาตให้เขียนได้สองบรรทัด และใช้ size ไม่เกิน 3 เท่านั้น
size น้อยกว่าสามารถใช้ได้ แต่ก็ยังคงเขียนได้เพียงแค่ 2 บรรทัดเท่านั้น
ส่วน size ที่มากกว่า 3 นั้นห้ามครับ

ถ้าในกรณี มีทั้ง รูป มีทั้งข้อความ
ขอให้ใช้ Text size 3 หรือน้อยกว่า จำนวนไม่เกิน 2 บรรทัด
โดย Text นั้นจะไม่รวมกับ Size ของรูป
สรุปจะได้เป็นรูป 450*180 + text size 3 หรือต่ำกว่าจำนวน 2 บรรทัด

ส่วนถ้ามีหลายรูป รวมกันก็ห้ามเกินที่กำหนดไว้

Mod ท่านใดพบเห็น สามารถลบได้ทันที, ถ้า Mod เกินซะเอง Mod ท่านอื่นก็ลบได้ทันทีเหมือนกัน

ขนาดไฟล์ของภาพทุกนามสกุลห้ามเกิน 1 Megabytes

ปล.ให้เวลาปรับขนาดเป็นเวลา 1 อาทิตย์นับจากวันนี้นะครับ