อยากรู้ว่า ปรับลด จำนวน EXP ที่ได้จาก การ Kill hero ยังไงอะครับ