ยากได้สกิล นี้อะครับ แต่ทำไม่เป็นHero A ใช้สกิลใส่ hero B แล้ว เวลา Hero ได้ รับ Damage HEro B เลือดไม่ลดแต่ Hero A เลือดจะลด =Damageที่ Hero ได้รับ+10%