ผมมีแผ่นแล้วแต่ยังไม่กล้าลงกลัวผิดแล้วมีปัญหา (มีครบแล้วภาคหลักและภาคเสริมครับ)
ขอถามอีกอย่าง
เซิฟเวอร์ จริง ของ WOW เป็นภาษาไรครับ อังกฤษ หรือ