กดที่ lan gamae แล้ว ไม่มีชื่อเกมอะไรสักอย่าง
ทำไงดีครับ