ผมเล่น กับเพือนไปซักพักมันขึ้น
Login connection lost! Please try to login again
Chat connection lost! Please rejoin this channel or others
อะครับ เป็นหลายรอบมากทั้งๆที่เน็ดไม่หลุด แต่เพื่อนผมไม่เห็นเป็นอย่างผมเลย เลย งงนิดๆ