เดโบ3 เข้าเกมส์ไม่ได้ ใส่ id เกมส์แล้ว ใส่ พาดเวอดแล้ว ระบบขึ้น error53 ขึ้นมา ใช้ win7 อยู่ครับ
เวลพารากอน 100 กว่าแล้วคับ 0814160057