ทำ background เคลื่อนไหนหลังโหลดเสร็จทำอย่างไร และเราเปลี่ยนเสียงเพลงตอนโหลดเสร็จเป็นเพลงที่เรา import เข้ามาต้องทำอย่างไร


ทำอย่างไรจึงจะสามารถเปลี่ยนใบหน้า ทรงผม เพศ เหมือนแม็พนี้ได้บ้างMap ตัวอย่าง
Drop4shared Blades \'n Gore II v0.99h.w3x - 3.31 MB