ระบบเลือกโหมดแบบนี้ทำอย่างไรระบบเลือกตัวละครแบบนี้ทำอย่างไร
ระบบแถบ exp แบบนี้ทำอย่างไร


ดาวโหลดตัวอย่าง
Drop4shared TidesOfBlood.v.O.Beta.1.24.w3x - 2.08 MB