+ ตัวเลือก Dialog เมนูภาษาไทย [TH/EN]
และ + ภาษาไทย ลงในแผนที่โหลด .... https://www.epicwar.com/maps/268733/