รบกวนเช็คด้วยครับ Hm+ โอนตัง + Click Fog ทั้งเกม
เด็กมากๆ

https://www.uppic.org/share-5E54_592ADAE3.html

https://www.img.in.th/image/fl7I

https://www.img.in.th/image/CwDx