เป็น vip ทีนี้ต้องการเปลี่ยน map ในห้อง tcg ใช้คำสั่งอะไร จะเปลี่ยน 6.83d เป็น 6.83ah