โปเกมอน เป็นวิดีโอเกมที่อยู่ในแฟรนไชส์โปเกมอน เกมโปเกมอนทุกเกมจัดว่าเป็นฐานหลัก ยึดหลักตามซีรีส์โปเกมอน ในทุก ๆ เกม ได้ยึดตามโปเกมอนฉบับอะนิเมะ โปเกมอนสเปเชียล โปเกมอนเทรดดิงการ์ดเกม และโปเกมอนเทรดดิงฟิกเกอร์เกม ซึ่งมาจากโลกและความคิดรวบยอดจากเนื้อเรื่องในเกม เกมโปเกมอนได้แบ่งออกเป็นรุ่น ๆ เช่นกัน จุดที่รุ่นนั้น ๆ เริ่มต้นขึ้นคือเมื่อรูปแบบของเกมโปเกมอนกับโปเกมอนใหม่ ๆ ได้เพิ่มในสมุดภาพโปเกมอนแล้ว


รวมสูตร cheat code Pokemon ทุกภาค